Leczenie każdej postaci klinicznej

Leczenie każdej postaci klinicznej nadciśnienia tętniczego należy rozpocząć od leczenia dietetycznego (ograniczenie soli w diecie), uregulowania trybu życia (aktywności psychicznej i fizycznej, snu), likwidacji czynników stresotwórczych oraz od zwalczania czynników ryzyka układu krążenia, tj. hiperlipidemii, hiper- urykemii, otyłości, nadużywania alkoholu i nikotynizmu. Dopiero potem należy rozważyć potrzebę leczenia farmakologicznego.

Rodzaj ingerencji farmakologicznej należy uzależnić od ciężkości istniejącego nadciśnienia. Przy ustaleniu rodzaju stosowanych leków hipotensyjnych zaleca się przestrzeganie pewnych podstawowych zasad przedstawionych w tab. 5.3. Poza tym zaleca się postępowanie lecznicze zgodnie z algorytmem przedstawio-nym na ryc. 5.1.

About The Author

admin

Leave a Reply