LECZENIE HIPOTENSYJNE KOBIET W CIĄŻY

Jako nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży określa się ciśnienie skurczowe >18,7 kPa (140 mm Hg) lub ciśnienie rozkurczowe > 12,0 kPa (90 mm Hg) wówczas, gdy nieznane jest ciśnienie tętnicze przed ciążą lub wzrost ciśnienia skurczowego o 4 kPa (30 mm Hg) względnie rozkurczowego o >2 kPa (15 mm Hg) w porównaniu do wartości stwierdzonych przed ciążą. Podczas prawidłowej ciąży ciśnienie rozkurczowe jest o 0,93-1,33 kPa (7-10 mm Hg) niższe niż u kobiet nieciężarnych w takim samym wieku. Wyróżnia się następujące postacie nadciś-nienia tętniczego u kobiet w ciąży:

– 1. Nadciśnienie tętnicze związane (swoiste) z ciążą:

– a) przebiegające z białkomoczem (mówimy wówczas o pierwotnym lub wtór-nym zatruciu ciążowym, synonimami są preeklampsja lub gestoza),

– b) bez białkomoczu (= nadciśnienie ciążowe).

– 2. Nadciśnienie tętnicze nie związane i niezależne od ciąży (nieswoiste dla ciąży):

– a) przebiegające z białkomoczem (nadciśnienie nerkowopochodne),

– b) bez białkomoczu (nadciśnienie samoistne endokrynne lub o innej określonej przyczynie).

About The Author

admin

Leave a Reply