Leczenie chirurgiczne ma na celu uwolnienie przełyku

Leczenie chirurgiczne. Leczenie chirurgiczne ma na celu uwolnienie przełyku, sprowadzenie wpustu żołądka do jamy brzusznej, zwężenie i wzmocnienie rozworu przełykowego przepony z odtworzeniem mechanizmu zaciskającego oraz odtworzenie kąta przełykowo-żołądkowego (Hisa) w celu zapobieżenia wstecznym odpływom żołądkowo-przełykowym.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat stosowano sposoby operacyjne z dostępu przez klatkę piersiową, piersiowo-brzusznego i tylko brzusznego. Każdy z tych sposobów ma swoje zalety i wady. U nas większą popularność ma dostęp przez klatkę piersiową, w krajach zachodnich preferują dojście brzuszne.

Dostęp przez klatkę piersiową. Allison zaproponował korekcję przepukliny rozworu przełykowego z dojścia przez klatkę piersiową. Jamę opłucnej otwiera się przez

About The Author

admin

Leave a Reply