Krew chorego

Gdzie jest to możliwe, anestezję powinno się zastępować analgezją przewodową. N wolno jednak używać opasek uciskowych, co wyklucza możliwość zastosowania doż? nej analgezji odcinkowej. Anestezja powinna zapewniać podaż przynajmniej 30% tle- oraz być poprzedzona wstępnym natlenianiem. Dobre wyniki daje anestezja halotane z tlenem. W czasie zabiegu należy utrzymywać prawidłową temperaturę ciała, nawc nienie i diurezę. Wskazane może być podawanie dekstranu, mannitolu i furosemi oraz ciepłe okrycie chorego. Napad sierpowatości może wydarzyć się w czasie pozori

nienagannego postępowania anestezjologicznego. Należy zapobiec hipoksemii pooperacyjnej oraz zatorowości płucnej przez podawanie środków przeciwkrzepliwych, szczególnie w razie bólów kostnych lub zakrzepicy.

Krew chorego ze skazą sierpowatą nadaje się w pełni do przetaczania, nie dotyczy to jednak krwi chorych na inne hemoglobinopatie20. Przy niedopuszczeniu do niedotlenienia przed, w czasie i po operacji chorzy czują się dobrze i nieźle znoszą anestezję.

About The Author

admin

Leave a Reply