Konieczność podjęcia leczenia chirurgicznego

Jeżeli po miesięcznym okresie leczenia zachowawczego w szpitalu nie odnotuje się żadnej poprawy, to są wskazania do leczenia operacyjnego.

Zrozumiała jest konieczność podjęcia leczenia chirurgicznego po odbyciu narady lekarskiej i konsultacji doświadczonego pediatry, chirurga dziecięcego, rentgenologa, a także lekarzy uczestniczących w wykonywaniu i ocenie testów diagnostycznych.

W wielu ośrodkach chirurdzy polecają fundoplikację Nissena. Naszym zdaniem korzystniej jest wykonać zmodyfikowaną operację polegającą na niecałkowitej, bocznej plikacji dolnego brzegu przełyku z dnem żołądka, według Dora i Nissena. Operacja Dora i Nissena jest łatwiejsza do wykonania i nie powoduje powikłań jak operacja Nissena. Jest ona zabiegiem, jak się wydaje, bardziej fizjologicznym, nie wymaga przecinania krótkich naczyń krwionośnych krzywizny większej żołądka i umożliwia dziecku w okresie pooperacyjnym odbijanie i wymioty, spowodowane innymi przyczynami.

About The Author

admin

Leave a Reply