Inni lekarze

prowadzić do kwasicy mleczanowej, gdy wystąpi niewydolność nerek lub ciężka niewydolność krążenia. 4. Cukrzyca w pełni regulowana insuliną. Zadaniem anestezjologa jest: 1) zapobieganie kwasicy ketonowej, 2) niedopuszczenie do hipoglikemii. Planowe operacje należy przeprowadzać z samego rana. Proponowane są różne zasady postępowania:

a. Nie podaje się insuliny, lecz rozpoczyna infuzję 5% glukozy, by zapobiec hipoglikemii. W okresie pooperacyjnym są 3 możliwości: a) podać obiad poprzedzony % normalnej dobowej dawki długo działającej insuliny, b) kontynuować wlew 5% glukozy, dodając insulinę jak wyżej, c) jeśli trzeba, prowadzić żywienie parenteralne, podać 150 g.glukozy na dobę z odpowiednią dawką insuliny.

b. Inni lekarze wolą podać rano 2/3 normalnej dawki insuliny krystalicznej (pacjent poprzednio ustawiony na insulinie krystalicznej dwa razy dziennie) z 500 ml 5% glukozy podawanej co 6 godzin dożylnie. Operację przeprowadza się rano, a resztę porannej dawki -podaje się w południe, chyba że poziom cukru we krwi jest niższy niż 6,1 mmol/1 (110 mg°/o). W miarę potrzeby podaje się dożylnie ,,z ręki” po 10 g glukozy. Wieczorną dawkę insuliny można podać jak zwykle, chyba że cukier we krwi jest poniżej poziomu wymienionego poprzednio.

About The Author

admin

Leave a Reply