Inhalatory

-5 jest obecnie polecana ze względu na ryzyko dla płodu. Jest ona związana z wchła- aniem leku do krwi zaopatrującej łożysko lub z obkurczeniem tętnic macicy. W 22% zypadków dochodzi do bradykardii płodu połączonej z kwasicą metaboliczną141. Wykonywanie analgezji przez położne. Brytyjska Centralna Rada Położnych ustaliła jsady dotyczące analgezji porodów przez samodzielnie pracujące położne. Położnej ? wolno na własną odpowiedzialność – stosować analgezji wziewnej, chyba

Inhalatory do trójchloroetylenu muszą być przed użyciem sprawdzone przez brytyjskie Narodowe Laboratorium Fizyczne, a następnie kontrolowane corocznie. Odpowiedzialność za to obciąża właściciela parownika.

Położna może wykonywać wstrzyknięcia uzupełniające przez cewnik zewnątrzopono- wy pod warunkiem, że 1) jest wyszkolona w technice analgezji ciągłej 2) pierwsze wstrzyknięcie wykonał anestezjolog 3) analgezja jest zadov/alająca i nie doszło dc powikłań położniczych.

Dolantyna może być podawana przez położną w dawce do 100 mg rodząca nie może jednak łącznie otrzymać więcej niż 200 mg. Położna może także stosować następujące leki: wodzian chloralu, także w postaci syropu, bromek potasu, nalewka opium w postaci pigułek oraz proszki Dovera.

About The Author

admin

Leave a Reply