Hipoaldosteronizm hipo- reninowy

Hipoaldosteronizm hipo- reninowy, szczególnie u chorych z nefropatią cukrzycową, schyłkowa nie-wydolność nerek u chorych niedializowanych, dychawica oskrzelowa, obrzęk Quinckego

Ciężka niewydolność le- wokomorowa (werapamil) blok A-V, II i 111°, zespól chorej zatoki (werapamil, diltiazem), zespół WPW (werapamil), ostry zawał serca z niewydolnością le- wokomorową (diltiazem), nadwrażliwość na lek

About The Author

admin

Leave a Reply