Galiamina

Galiamina może tak bardzo przyspieszać czynność serca, że doprowadza do niewydolności krążenia, trzeba ją więc stosować bardzo ostrożnie, gdy chorobie serca towarzyszy tachykardia. Długotrwałe przyspieszenie czynności serca powyżej 130/min może być groźne.

Prawokomorowa niewydolność krążenia, występująca jako powikłanie pooperacyjne, może być trudna do rozpoznania. Pojawienie się rytmu trojaczego lub migotania przedsionków może być kluczem do rozpoznania, podczas gdy ortopnoe może poprzedzać cechy zastoju płucnego we wczesnej niewydolności lewokomorowej. Zwiększone wypełnienie żył szyjnych zwiastuje prawokomorową niewydolność krążenia. Przydatne może być mierzenie ośrodkowego ciśnienia żylnego (p. rozdz. XXXVIII).

W miarę możności należy unikać zaburzeń rytmu111 (np. przez zapobieganie hipoksj i hiperkapni). Cukrzyca. Insulina została wyizolowana i zastosowana do leczenia cukrzycy w r. 1922112. Cukrzyca jest chorobą zaburzającą metabolizm tłuszczów i cukru, a je objawy są wywołane przez:

About The Author

admin

Leave a Reply