Fctrmakoradiografia

Fctrmakoradiografia opiera się na odpowiedzi swoistych receptorów adrenergicz- nych na podanie adrenaliny. Receptory alfa związane są m.in. ze skurczem naczyń i skurczem miometrycznym. Receptory beta wiąże się z rozszerzeniem naczyń i rozluźnieniem miometrycznym. Noradrenalina pobudza alfa-receptory, izoprenalina (Isoproterenol) i propranolol – beta-receptory, a adrenalina oba rodzaje receptorów. We wpuście stwierdzono obecność beta-receptorów. Podanie orcyprenaliny (preparat Alupent) i propranololu ujawniło na przykład rozszerzenie się zwężonego wpustu w przypadku achalazji, obserwowanym przez Willicha.

Leczenie. W leczeniu przepuklin roztworu przełykowego pewną poprawę może przynieść ortostatyczne ułożenie dziecka. Zależy to od ruchomości wpustu żołądka, który nawet w obrazie rentgenowskim. przedstawia się w sposób prawidłowy. Ułożenie ortostatyczne należy kojarzyć z podaniem zagęszczonych pokarmów i środków uspokajających. Zaleca się również podawanie środków przeciw nadkwasocie żołądka. W wielu przypadkach objawy przepukliny rozworu przełykowego cofają się u dzieci do 1 r.ż.

W skazaniem do leczenia operacyjnego są: utrwalona przepuklina wślizgowa roztworu przełykowego, przepuklina okołoprzełykowa, inne postacie przepuklin powikłane przez stany zapalne ściany przełyku, małe przepukliny, które nie cofnęły się po kilkumiesięcznym leczeniu zachowawczym.

About The Author

admin

Leave a Reply