Encefalopatia

Encefalopatia nadciśnieniowa manifestuje się bólami głowy, nudnościami, wymiotami, czasami sztywnością karku, zaburzeniami widzenia pochodzenia siatkówkowego lub korowego, apatią, sennością oraz zaburzeniami neurologicz-nymi (parestezje, przelotne objawy porażenia mięśni, drgawki).

Wskazania do doraźnego leczenia przeciwnadciśnieniowego mogą mieć charakter naglący lub pilny. Wskazaniami naglącymi (wymagającymi interwencji leczniczej w ciągu minut) są encefalopatia nadciśnieniowa, krwotok śródczaszkowy, obrzęk płuc, zawał serca, tętniak rozwarstwiający aorty, stan rzucawkowy u ciężarnych, zaś wskazaniami pilnymi – pozostałe postacie ciężkiego nadciśnienia wymienione w tab. 5.4. Te ostatnie wymagają interwencji farmakologicznej w ciągu 30 min do kilku godzin.

About The Author

admin

Leave a Reply