Dziecko wychodzące ze stanu zamartwicy

Dziecko wychodzące ze stanu zamartwicy wykonuje kilka płytkich oddechów, które ustępują miejsca serii przedłużonych wdechów. W końcu dochodzi do rytmicznego cyklu wdechów i wydechów. Oddychanie okresowe nie oznacza złego rokowania u noworodków, a należy do reguły u wcześniaków.

Rozpoznanie zamartwicy płodu w czasie porodu, ustalone przez pomiar pH krwi płodu207, jest wskazaniem do podania tlenu matce. Jeśli istnieje podejrzenie złej czynności łożyska lub obniżenie jego rezerw, np. jeśli czynność serca płodu zwalnia się o 10/min podczas trwania bólu, wówczas nie należy wykonywać żadnej analgezji mogącej obniżyć prężność tlenu we krwi matki (np. mieszanie podtlenku azotu z powietrzem). Również w czasie przedłużającego się porodu i w zatruciach ciążowych należy zapewnić maksymalną prężność tlenu we krwi matki.

Wszystkie środki anestetyczne, z wyjątkiem podtlenku azotu z tlenem, oraz wszystkie środki analgetyczne, z wyjątkiem chloralu w umiarkowanych dawkach, mają depresyjny wpływ na oddychanie płodu, pogłębiany jeszcze przez niedotlenienie matki w czasie porodu. Łożysko nie jest barierą dla tych środków. Nie ulega wątpliwości, że hipoksja płodu w czasie porodu i dziecka tuż lub wkrótce po urodzeniu może być przyczyną •uszkodzenia czynności mózgu w późniejszym okresie życia208. Niebezpieczeństwo jest większe u wcześniaków.

About The Author

admin

Leave a Reply