Diuretyki

W razie kardiologicznych wskazań do stosowania leków (3-adrenolitycznych należy preferować preparaty działające kardiowybiórczo (atenolol, metoprolol, acebutolol), pamiętając o tym, że mogą one maskować objawy hipoglikemii i nasilać nietolerancję węglowodanów, hiperlipemię i objawy mikroangiopatii (chromanie przestankowe).

Diuretyki należy stosować tylko u chorych na cukrzycę wykazujących obrzęki niepodatne na leczenie dietetyczne. Przy stosowaniu tych leków należy monitoro-wać stężenie potasu w osoczu krwi.

About The Author

admin

Leave a Reply