Dawkowanie leków

U chorych z kreatyninemią większą od 176 !rmol/1 nie należy stosować diuretyków tiazydowych i należy je zastąpić pętlowymi lekami moczopędnymi. Ze względu na możliwość wystąpienia hiperkalemii stosowanie diuretyków przeciw- kaliuretycznych jest przeciwwskazane u chorych z GFR ^40 ml/min.

Dawkowanie leków (3-adrenolitycznych wydalanych głównie z moczem (acebu- tolol, atenolol, nadolol, sotalol w mniejszym stopniu również pindolol) musi być dostosowane do stopnia niewydolności nerek. Zmniejszenie dawki nie jest potrzebne przy stosowaniu alprenololu, metoprololu, propranololu i oksprenololu.

About The Author

admin

Leave a Reply