Czynność skurczowa macicy:

-1. Nieznaczne skurcze macicy zdarzają się w całym okresie ciąży, lecz w ostatnich 2-3 tygodniach stają się one rytmiczne i skoordynowane. Ich częstość, intensywność i czas trwania zwiększają się. (Bezbolesne skurcze Braxtona Hicksa, 1825-1897)5|>.

-2. Pierwszy okres porodu. Nie jest zaznaczony przez wyraźną zmianę w czynności skurczowej macicy, jakkolwiek skurcze są bardziej regularne, intensywne i powodują rozszerzanie szyjki.

-3. Drugi okres. Częste i mocne skurcze są wspomagane przez odruchowe skurcze mięśni brzucha i przepony, mające na celu zstąpienie i wyparcie płodu. 4. Okres trzeci. Skurcze trwają, lecz ich częstość spada. Po wydaleniu płodu gwałtownie zmniejsza się ich częstość i intensywność.

About The Author

admin

Leave a Reply