Cyklopropan

-5. Inne środki. Cyklopropan był stosowany w stężeniu 3-5%. Halotan nie ma właściwości przeciwbólowych w stężeniu subanestetycznym. W niewielkich dawkach nie powoduje osłabienia napięcia macicy, natomiast hamuje jej aktywność. Może być przydatny w powikłanych porodach90.

W nowszych badaniach91 wykazano, że Entonox jest bezpieczniejszy niż trójchloroetylen, a noworodki z tak znieczulanych urodzeń miały prawidłowe Po. przed porodem, lepsze wyniki w skali Apgar, a po godzinie od porodu były mniej zakwaszone i lepiej utlenowane.

(Patrz także: artykuł o aparatach do zwalczania bólu porodowego, Cole P. V., Br. J. Anaesth., 1968, 40, 683 Sympozjum nt. anestezji w położnictwie, Br. J. Anaesth., 1973, 45, Suppl. artykuł wstępny w Br. J. Hosp. Med., 1975, 13, 535).

About The Author

admin

Leave a Reply