Ciężkość nadciśnienia tętniczego

tzw. oporności rzekomej). Znaczenie przyczyny nadciśnienia dla właściwego doboru leków hipotensyjnych nie wymaga większego komentarza. Stosowanie leków moczopędnych o działaniu przeciwkaliuretycznym u chorych z hiperaldosteronizmem pierwotnym (aldo- steronoma) lub u chorych z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym jest następstwem znajomości patogenezy tego schorzenia.

Ciężkość nadciśnienia tętniczego (niezależnie od etiologii) jest najważniejszym czynnikiem decydującym o stopniu skuteczności stosowanego leczenia hipotensyj- nego. Im cięższe jest nadciśnienie, tym intensywniejsze musi być jego leczenie (p. rozdz. 5.5).

About The Author

admin

Leave a Reply