Ciąża

Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze (is 27,6/14,7 kPa = 200/110 mm Hg). Alergia. Leczenie zmierzające do ograniczenia strefy zawału. Azotany. Z badań klinicz-nych wynika, że w ostrej fazie zawału skuteczne jest dożylne podawanie azotanów. Dożylne wlewy nitrogliceryny zmniejszają śmiertelność, zwłaszcza u chorych z zawałem ściany przedniej, na co wskazuje raport „American College of Cardiology” z 1990 r. Do tego rodzaju terapii kwalifikują się zwłaszcza chorzy z ostrą dysfunkcją komory lewej, ze zwiększonym obciążeniem wstępnym (pre- load), podwyższonym ciśnieniem napełniania komory lewej (LVFP > 2,9 kPa = = 21,7 mm Hg) oraz objawami zastoju w płucach.

Dawkowanie musi być indywidualne – najczęściej stosowane dawki to 40-180 ug/min, mogą jednak sięgać 240 |ig/min. Roztwór nitrogliceryny do wlewów przygotowuje się ex tempore: Isoket i Iso-Mack mogą być przygotowywane do wlewów w stężeniu 20-40 mg/500 ml w izotonicznym roztworze chlorku sodowego.

About The Author

admin

Leave a Reply