Choroby płuc

Choroby płuc. W chorobach klatki piersiowej zaburzenia czynnościowe mogą wystąpić w zakresie: 1) transportu gazów 2) mieszania gazów 3) dystrybucji krwi 4) miejscowej dystrybucji gazów.

-1. OSTRE. Lepiej jest unikać środków wziewnych, a jeżeli trzeba ich użyć, to najkorzystniejsze są halotan lub podtlenek azotu i tlen. Należy podawać antybiotyki dla zapobiegania pooperacyjnym powikłaniom płucnym.

-2. PRZEWLEKŁE110. Przewlekłe zapalenie oskrzeli jest schorzeniem, w którym stałe lub okresowe zwiększenie ilości śluzowej wydzieliny oskrzelowej zmusza do odkrztuszania. Plwocinę trzeba odkrztuszać przed anestezją – jeśli to konieczne, za pomocą drenażu ułożeniowego, trwającego 2 godziny. Wprowadzenie musi przebiegać gładko, aby nie dopuścić do pobudzenia, kaszlu i odruchów skurczowych. Wiele zalet ma halotan, jako środek silny, nie drażniący i dający szybką indukcję. Szybkie wprowadzenie z intubacją w płytkiej anestezji może powodować kaszel, krztuszenie i skurcz oskrzeli.

About The Author

admin

Leave a Reply