CHOROBA REUMATYCZNA SERCA

Choroba reumatyczna, zwana także gorączką reumatyczną, należy do dużej grupy układowych chorób tkanki łącznej. Chorobę cechują uogólnione procesy wysiękowe i skłonność do nawrotów. Występuje głównie u dzieci i młodzieży. Szczyt zapadalności przypada na 6-15 rż. W tej też grupie wieku najczęściej występują nawroty choroby. Wyraźna tendencja do zmniejszania zapadalności na chorobę reumatyczną, obserwowana i potwierdzana w licznych badaniach, doniesieniach i raportach 20-lecia, nie ma niestety większego wpływu na poprawę odsetka pochorobowych trwałych uszkodzeń serca.

Mimo dużych nadziei, łączonych zwłaszcza z powszechnym na ogół leczeniem pierwszego i następnych rzutów glikokortykosteroidami oraz z szeroko prowa-dzonym leczeniem zapobiegawczym, poreumatyczne uszkodzenia, przede wszystkim wsierdzia zastawkowego, są nadal częste. Aktualnie ocenia się, że występują u 45% chorych po przebytym zapaleniu reumatycznym serca. Należy także podkreślić zwiększenie liczby chorych z nie budzącą wątpliwości etiologicznych nabytą wadą serca, którzy negują przebycie ostrego rzutu choroby reumatycznej.

About The Author

admin

Leave a Reply