Całkowita dawka t-PA

Całkowita dawka t-PA 100 mg. Jednocześnie należy rozpocząć podawanie heparyny i.v. 5000 j.m. w bolusie, a następnie 1000 j.m./h.

Badania GUSTO wykazały za pomocą angiografii przywrócenie drożności w naczyniach wieńcowych w grupie t-PA u 54% leczonych chorych, w grupie SK – u ok. 40% chorych.

Badania te dowodzą, że leczenie fibrynolityczne jest terapią skuteczną, a jednocześnie bezpieczną, jeśli przestrzega się przyjętych przeciwwskazań (tab. 4.4). Czynne, zagrażające krwawienie (czynna choroba wrzodowa, skaza itp.) Stan po udarze, stan po reanimacji

About The Author

admin

Leave a Reply