Badania z ostatnich lat wykazały

Badania z ostatnich lat wykazały korzystne działanie antagonistów wapnia w tych stanach. Grupa badaczy duńskich (DAVIT II) stwierdziła zmniejszenie śmiertelności i większych incydentów wieńcowych po zastosowaniu wera- pamilu.

Wieloośrodkowe badania dotyczące diltiazemu (Boden i wsp. – MOPIT) wykazały korzystny wpływ tego leku na przebieg kliniczny u chorych z pierwszym niepełnościennym zawałem. Nie obserwowano tych korzyści u chorych z zawałami pełnościennymi i wielokrotnymi.

Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę. Chorzy z zawałem pełnościennym (Q-OZS) i małą frakcją wyrzutową (EF<45%) wymagają podawania inhibitorów ACE (kaptopryl, enalapryl). Pierwsza dawka inhibitorów ACE, jeżeli chory tych leków nie otrzymywał wcześniej, powinna być bardzo mała, aby nie spowodować hipotonii. Dawkę dobową inhibitorów ACE zwiększa się stopniowo pod kontrolą ciśnienia tętniczego. Ostateczną dawkę leku dobiera się indywidualnie (p. Część I, rozdz. 6).

About The Author

admin

Leave a Reply