Antagoniści wapnia

Inhibitory enzymu konwertującego an- giotensynę Osoby starsze, chorzy z nadciśnieniem z małym stężeniem reniny. Osoby młode, chorzy z nadciśnieniem z dużym stężeniem reniny

Niewydolność wieńcowa, variant angina, niemiaro- wość nadkomorowa (we- rapamił), zespół Raynau- da (nifedypina), bóle migrenowe (werapamil), skurcz przełyku, przebyty zawał serca (diltiazem), kardiomiopatia przerostowa, nadciśnienie płucne, niewydolność nerek, cukrzyca

About The Author

admin

Leave a Reply