ANESTEZJA

Anestezjolodzy są obciążeni pewnym odsetkiem zgonów matek. W ostatnich latach od setek ten zmniejszył się (Report on Coniidential Enquiries into Maternal Deaths ii England and Wales 1970-1972, 1975, London: H.M.S.O.)142-l43. Zgony są spowodowane

-1) zachłyśnięciem treścią pokarmową 2) spadkiem ciśnienia i toksycznym działanien leków w czasie analgezji przewodowej: 3) niedostatecznym przetoczeniem krwi (zby małym lub zbyt późnym). (Patrz także: „The Contribution of Anaesthesia to Materna Mortality”, Proc. Soc. Med., 1974, 67, 905 i nast.).

Ponieważ rzut minutowy serca ciężarnej jest znacznie zmniejszony w trzecim try mestrze ciąży w ułożeniu na wznak, zaleca się wprowadzenie rodzącej do anestezj w ułożeniu z pochyleniem na bok.

About The Author

admin

Leave a Reply