Analgezja krocza

a) 0,5 ml hiperbarycznej cinchokainy z 0,5 ml płynu mózgowo-rdzeniowego b) 30–50 mg prokainy w 2 ml 5% glukozy c) 4 mg ametokainy w 2 ml 5% glukozy.

Pacjentka pozostaje w pozycji siedzącej przez 30 sekund, a potem zostaje ułożona na plecach z poduszką pod ramionami. Analgezja krocza znosi odruch parcia przez rodzącą, lecz nie opóźnia normalnego porodu, jeżeli – przy pełnym rozwarciu szyjki – rodzącą zachęca się do parcia w czasie bólów i stosuje się ucisk na trzon macicy.

Zarówno przy analgezji podpajęczynówkowej, jak i zewnątrzoponowej roztwór środka miejscowo analgetycznego dociera u ciężarnych wyżej niż normalnie, należy więc stosować mniejsze dawki97. U ciężarnych łatwiej dochodzi też do spadku ciśnienia tętniczego98.

About The Author

admin

Leave a Reply